Vypnout zvuk Zapnout zvuk

PŘED UHLÍM NEUTEČEŠ, ALE MŮŽEŠ HO ZASTAVIT

Proč zastavit uhlí

Můžeme být zdravější a žít déle.

Neviditelný jedovatý mikroprach z uhelných elektráren dýcháme všude. Ve městě i v přírodě, při sportu, na procházce, při rodinné večeři, dokonce i ve spánku. Kvůli zplodinám z českých uhelných elektráren zemřou každý rok dva tisíce lidí předčasně.

Informace

Co obsahuje vzduch, který dýcháme

Nádech, výdech. Představte si, že s kyslíkem nyní nadechujete dioxiny, mikroprach a těžké kovy. I na nejčistších místech přírody totiž fouká vítr, který nese jedovatý mikroskopický prach z hnědouhelné elektrárny.

 • Těžké kovy
  Rtuť, arsen, nikl, kadmium, chrom. Způsobují chronická onemocnění.
 • Ozón
  Snižuje kapacitu plic
 • Mikroskopické částice PM2.5
  Část jich vzniká přímo v elektrárně, část se vytváří v ovzduší z oxidů síry a oxidů dusíku. Každých nádechem pronikají hluboko do plic a krevního oběhu. Způsobují opravdu vážné zdravotní problémy.

Jak prach z uhelných elektráren působí na naše zdraví

Spalováním uhlí se do vzduchu uvolňují jemné prachové částice. Ještě více jich přímo v ovzduší vzniká z dalších zplodin z uhelných elektráren: oxidu siřičitého a oxidů dusíku. Jsou neviditelné. Každým nadechnutím pronikají hluboko do plic a krevního oběhu. Ovlivňují zdraví dospělých i dětí.

 • Dospělí
  onemocnění srdce, onemocnění nervového systému, narušení funkce plic, rakovina plic, chronický kašel a astma
 • Děti
  narušení mentálního a fyzického vývoje, narušení vývoje plic u dětí, narušení vývoje plodu, předčasný porod

Proč je vaše zdraví ohroženo zbytečně

Za posledních pět let Česko vyvezlo třetinu elektřiny vyrobené v uhelných elektrárnách a teplárnách, přičemž toto množství odpovídá spotřebě téměř všech českých domácností za stejnou dobu.

 • uhelné elektrárny již dlouhé roky využívají výjimky z platných emisních limitů a zamořují vzduch více, než by měly, teď přitom budou žádat o další výjimky platné od roku 2021
 • renovace a provoz zastaralých uhelných elektráren nás všechny stojí obrovské množství peněz
 • máme k dispozici čistější, ekonomicky dostupné zdroje energie
 • bez uhelných elektráren budeme prokazatelně zdravější

Připojte se k výzvě

Žádám, aby se dále neprodlužoval život uhelným elektrárnám, ale lidem. Nechci, abychom kvůli znečištění ovzduší neviditelným mikroskopickým prachem a dalšími zplodinami umírali předčasně. Zobrazit celý text

Znečištění, které vypouštějí české uhelné elektrárny, podle vědců každoročně způsobí předčasné úmrtí 1 700 lidí a zdravotní potíže desítek tisíc dalších. Jejich obětí se může stát kdokoliv, včetně nás nebo našich blízkých.

Nechci, aby uhelné elektrárny dostávaly výjimky z platných emisních limitů a dál zamořovaly vzduch.

Nedostatek elektřiny nám přitom nehrozí: Česká republika jí v současnosti vyváží víc, než jí spotřebují všechny zdejší domácnosti dohromady.

Žádám, aby byly staré a nepotřebné uhelné elektrárny co nejrychleji odstaveny. Jako první by měl být ukončen provoz těch, které neprošly komplexní rekonstrukcí a jejichž odpadní teplo není smysluplně využíváno – například Chvaletic a Počerad.

Vyplněním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.